اخبار

رییس شورای اسلامی استان کردستان ورییس کمیسیون نظارت و ارزیابی شورای شهر سنندج مهندس آوجیان، از تخصیص اعتبار برای روشنایی معابر شهری سنندج خبر داد.

رئیس کمیسیون نظارت و ارزیابی شورای شهر سنندج گفت: قرار شده شهرداری ، اعتباری در بودجه برای روشنایی معابر اولویت‌دار در برنامه خود بگنجاند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی استان زهرا آوجیان در  جلسه کمیسیون نظارت و ارزیابی شورای شهر اظهار کرد: هدف تمامی اعضای شورای شهر در کمیسیون‌های مختلف، انجام بهتر امور و خدمت صادقانه و هر چه بیشتر به شهروندان سنندجی است. ایشان افزودند: امیدواریم که با توضیحات و تشریح مناسب مسائل، بتوانیم رضایت‌مندی هر چه بیشتر مردم شهر را جلب کنیم. همچنین تصریح کرد: مقرر شده است شهرداری سنندج نسبت به تهیه فونداسیون و حفاری و لوله‌گذاری مسیر کمربندی دکتر حسینی به طول ۲ کیلومتر اقدام کند. از این دو کیلومتر یک کیلومتر آن مربوط به ابتدای مسیر بلوار دکتر حسینی و کیلومتر دیگر نیز در انتهای مسیر خواهد بود.

مهندس آوجیان رییس شورای اسلامی استان و رئیس کمیسیون نظارت و ارزیابی شورای شهر سنندج اظهار کردند: همچنین قرار شده است شرکت توزیع برق استان کردستان در اسرع وقت نسبت به تهیه و نصب پایه روشنایی در این مسیر اقدام کند. وی با تأکید بر اهمیت فراوان روشنایی معابر شهری در ساعات شب، تصریح کرد: متأسفانه در برخی مسیرها، این عدم روشنایی حوادثی را در ماه‌های گذشته به دنبال داشته است.

ایشان افزودند: قرار شده است، شهرداری اعتباری در بودجه پیشنهادی سال ۹۲ برای روشنایی معابر اولویت‌دار را در برنامه خود بگنجاند.

آوجیان اظهار کرد: از جمله این معابر باید به مسیر کمربندی آبیدر، بلوار تأمین اجتماعی و بلوار ۲۴ متری کانی‌کوزله اشاره کرد که پس از طرح این بودجه در شورا اقدامات لازم در خصوص آن صورت خواهد گرفت.