اخبار

مطالبات میلیاردی شهرداری سنندج از دستگاه‌های مختلف

خانم ‌مهندس آوجیان رییس شورای اسلامی استان کردستان و رییس کمیسیون نظارت و ارزیابی شورای شهر سنندج با اشاره به مطالبات میلیاردی شهرداری از دستگاه‌های مختلف، گفت: با وصول این طلب‌ها ‌پروژه‌های نیمه‌تمام شهرداری تکمیل می‌شود‌.

به گزارش روابط عمومی شورای استان زهرا آوجیان در جلسه کمیسیون نظارت و ارزیابی با محوریت وصول مطالبات شهرداری، اظهار کرد: این کمیسیون پس از گذشت ۱۴ سال از عمر شوراها و با هدف نظارت بیشتر شورا تشکیل شد. وی با بیان اینکه در ۱۰ بند از مواد قانونی فعالیت‌های این شورا بر لزوم نظارت تأکید شده است، گفت: تنها مصوبات مد نظر ما نیست، بلکه قصد داریم آنها را تا رسیدن به نقطه اجرا از طریق این کمیسیون پیگیری کنیم.

رئیس کمیسیون نظارت و ارزیابی شورای شهر سنندج تصریح کرد: هدف ما در ۶ ماهه نخست عمر شورای چهارم، آشنا کردن شهرداری با این کمسیون بود اما در ۶ ماهه دوم کارها تخصصی و در راستای کمک بیشتر به سازمان شهرداری خواهد بود. مهندس آوجیان با تأکید بر لزوم وصول مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی، خاطرنشان کرد: کمیسیون نظارت و ارزیابی به عنوان بازویی قدرتمند در کنار شهرداری است.

رئیس شورای استان با اشاره به مطالبات میلیاردی شهرداری از دستگاه‌های مختلف، تصریح کرد: با وصول این طلب‌ها علاوه بر آنکه پروژه‌های نیمه‌تمام شهرداری تکمیل می‌شود، می‌توان طرح‌های دیگری را نیز آغاز کرد.

وی در پایان اظهار کرد: تشکیل کمیته‌های تخصصی با حضور شهردار و مدیر بازرسی و شکایات، مدیر حقوقی و مدیر درآمد و دو نفر اعضای شورا در مناطق به منظور برنامه‌ریزی اصولی در وصول طلب‌ها و استخراج دقیق ریز طلب‌های شهرداری مناطق از اشخاص حقیقی و حقوقی باید برای جلسات آینده در دستور کار قرار بگیرد.

در ادامه این جلسه مدیر درآمدهای عمومی شهرداری سنندج گفت: مطالبات شهرداری سنندج بدون احتساب بدهی‌های پروژه مسکن مهر به این سازمان، رقمی در حدود ۳۳ میلیارد تومان است. کتایون خراسان‌زاد با بیان اینکه این آمار قطعی نبوده و ممکن است تغییراتی داشته باشد، اظهار کرد: بدهی پروژه‌های مسکن مهر به شهرداری نیز بیش از ۵ میلیارد تومان است.