آقای احمد چوپانی

Scan3

میزان تحصیلات: دانشجوی دکترای تاریخ

عضو شورای اسلامی استان کردستان

نماینده شورای استان در شورای عالی استانها

عضو و نماینده شورای اسلامی شهرستان دیواندره

سخنگوی شورای اسلامی استان کردستان

عضو شورای اسلامی شهر دیواندره

رییس کمیسیون فرهنگی _ اجتماعی شورای اسلامی شهر دیواندره

مشاوره منطقه ای رییس شورای عالی استانها

عضو گروه آموزش و تحقیقات شورای عالی استانها

مدرس دانشگاه

سرگروه رشته تاریخ و آموزش و پرورش شهرستان دیواندره