آقای بهزاد نگهداری

kurdshora.ir

میزان تحصیلات :

کارشناس علوم سیاسی

دانشجوی ارشد حقوق تجارت بین المللی

رزومه کاری :

عضو و نماینده شورای اسلامی شهرستان کامیاران

عضو شورای اسلامی شهر کامیاران

دبیر حزب اراده ملت ایران در استان کردستان

مؤسس و رابط بنیاد امید ایرانیان در استان کردستان

عضو شورای سیاستگزاری حزب اراده ملت ایران

عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات

عضو مجمع متخصصین ایران

رییس ستاد انتخاباتی دکتر محمد رضا عارف در استان کردستان

مشاور عالی و قائم مقام ستاد دکتر روحانی در استان کردستان

عضو دفتر سیاسی حاما