آقای محمد محمدی بلبان آباد

محمد محمدی

محمد محمدی

عضو شورای اسلامی استان کردستان

نماینده شورای استان در شورای عالی استانها

دبیر هیأت رییسه شورای عالی استان ها

عضو  و نماینده شورای اسلامی شهرستان دهگلان

منشی دوم شورای اسلامی استان کردستان

عضو شورای اسلامی شهر بلبان آباد

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ورزشی شهر بلبان آباد

میزان تحصیلات : کارشناس آموزش ابتدایی

سابقه ۲۵ سال خدمت در کسوت معلمی در آموزش و پرورش شهرستاهای مریوان ، کامیاران و دهگلان

شورای نمونه کشوری در سال ۱۳۷۹

شورای نمونه استان کردستان در سال ۱۳۸۰

شورای نمونه شهرستان قروه در سال ۱۳۸۱

رئیس شورای اسلامی شهر بلبان آباد از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۲۹۲