خلیل عزیزی

 

عضو شورای اسلامی استان کردستان

نماینده شورای اسلامی شهرستان کامیاران

عضو شورای اسلامی شهر کامیاران

میزان تحصیلات : دیپلم