سید محمد حسینی

عضو شورای اسلامی استان کردستان

نماینده شورای استان در هیأت حل اختلاف شوراهای استان

نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورای اسلامی استان کردستان

 نماینده شورای اسلامی شهرستان دیواندره

عضو شورای اسلامی شهر دیواندره

میزان تحصیلات : لیسانس علوم قرآنی

دبیر آموزش و پرورش با سابقه ۱۲ سال خدمت