اخبار

۱۴اسفند ،روز احسان و نیکوکاری، روز خیر وبرکت فرا رسید

روز احسان و نیکوکاری بر تمامی هموطنان نیکو سرشت و نیکو خرد ، فرخنده و گرامی باد.
ارزشهای جاودانه و ستوده ی این روز بزرگ را با تکیه بر جاودانگی ها،نیک سرشتی ها و تلاش بی همتای مردم مهربان و دلسوز و خیرخواه ایران بزرگمان می ستاییم و گرامی  می داریم.
به امید ریشه کن شدن فقر و فزونی ثروت و مهر و مهربانی.

روابط عمومی شورای اسلامی استان کردستان