جلسه هم اندیشی شوراهای اسلامی استان کردستان با معاون سیاسی -امنیتی استانداری کردستان،
جلسه هم اندیشی شوراهای اسلامی استان با معاون سیاسی امنیتی استانداری کردستان

جلسه هم اندیشی شوراهای اسلامی استان کردستان با معاون سیاسی -امنیتی استانداری کردستان،

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی استان کردستان - ظهر روز یکشنبه بیست و چهارم تیر ماه هفتمین جلسه رسمی شورا با دستور کار هم اندیشی اعضای شورای اسلامی استان کردستان ، روسای شورای اسلامی شهرستانها و رؤسای شورای اسلامی شهرهای تابعه استان ، مشاورین شورا، معتمدین استانی با معاون سیاسی -امنیتی استانداری کردستان در سالن دولت برگزار شد.
بازدید اعضای شورای اسلامی استان کردستان از سرای سالمندان سنندج
بازدید از سرای سالمندان سنندج توسط اعضای شورای اسلامی استان کردستان

بازدید اعضای شورای اسلامی استان کردستان از سرای سالمندان سنندج

بازدید اعضاء و پرسنل دبیرخانه شورای اسلامی استان از سرای سالمندان سنندج